سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید گرجی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسن علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروان
محمد بخشی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قربان محمد علینژاد – مربی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

شکل دهی قطعات مخروطی در صنعت یکی از زمینه های پیچیده و دشوار فرآیندهای شکل دهی فلزات می باشد. به علت سطح تماس کم ورق و سنبه در مراحل اولیه، تنش زیادی به ورق اعمال شده که موجب پارگی ورق می شود. از آنجا که فاصله سطح تماس ورق با سنبه و ورق گیر زیاد است در صورت کشیده شدن ورق، در دیواره قطعه مخروطی چروک ایجاد می شود. به همین دلیل این قطعات را در صنعت عموما با روش اسپینینگ و یا کشش استوانه چند مرحله ای شکل می دهند. در زمینه شکل دهی قطعات مخروطی تحقیقات محدودی انجام شده است. در این مقاله شکل دهی قطعات مخروطی در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود و مراحل آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مسیرهای فشار متفاوت، تاثیر مسیر فشار بر پارگی و توزیع ضخامت قطعه مورد بررسی قرار گرفت. با تعیین مسیر فشار مطلوب، قطعه مخروطی با عمق زیاد کشیده شده است.