سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرما
مظفر مهرابیان – استادیار
سیدحسین منصوری – استاد
علی صفوی نژاد – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین پژوهش استخراج توده ای یک جامد واکنش دهنده از بستری متشکل از ذرات سنگ معدن کروی شکل و متخلخل بطور ریاضی و به شکل بی بعد شبیه سازی شده است معادلات بی بعد با استفاده از روشهای تفاضل محدود ضمنی و صریح بطور عددی حل شده اند تا توزیع غلظت جامد واکنش دهنده غلظت اسید و غلظت جزء حل شده جامد واکنش دهنده در هر ارتفاعی از بستر و هر شعاعی از سنگ برحسب زمان مشخص شود. اثر پارامترهای مهم مانند مقاومت نفوذ، مقاومت جابجایی و مقاومت واکنش شیمیایی بر توزیع غلظت ها مورد مطالعه قرارگرفته و مشاهده شده است که درمقاومت جابجایی کم یا مقاومت نفوذ زیاد واکنش همگن در سراسر بستر رخ میدهد و با افزایش مقاومت جابجایی بتدریج رفتار ناحیه ای غالب شود و همچنین مشاهده می شود که در مقاومت جابجایی کم یا مقاومت واکنش شیمیایی زیاد واکنش همگن در سراسر بستر رخ می دهد.