سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی تاجیار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک- دانشگاه تهران
کارن ابری نیا – دانشیار دانشکده فنی- دانشگاه تهران
حمیدرضا فرهمند – عضو هیات علمی گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهر

چکیده:

لوله های مربعی و مستطیلی در کاربردهای مختلفی از اجزاء ساختمانی گرفته تا کاربردهای خانگی و صنعتی استفاده می شوند. در این تحقیق تغییر شکل مجدد بوسیله یک فرآیند نورد سرد برای تولیدلوله چهار گوش از یک لوله گرد به کمک چهار غلتک ارائه می گردد. تاثیر پارامترهای فرآیند مانند ضخامت لوله اولیه و سرعت شکل دهی بر روی محصول نورد شده مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مقایسه و تاید نتایج شبیه سازی یک سری آزمایشات تجربی انجام گرفت. لوله از جنس Al6101 انتخاب گردید. کمیت هایی همچون انرژی،ضخامت دیواره و شعاع گوشه های محصول نهایی اندازه گیری و ارائه گردیده است نتایج تحلیل حکایت از همگرایی خوب این روش با داده های تجربی دارد.