سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد زیوری ادب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمحمد فیروز آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه
کیوان معقولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

الکترومایوگرافی ارزش عملی بسیار زیادی در آشکارسازی آسیب شناسی عصب و عضله و در تمایز بین شرایط میوپاتیک و نروژنیک از حالت سالم دارد. در اثر اختلالات عصبی- عضلانی ساختار هندسی واحدهای حرکتی دچار تغییر وضعیت می شود. به کمک EMG و بر اساس مشخصات شکل موج ثبت شده، می توان به آسیب شناسی دست پیدا کرد. این موضوع، احتیاج به دانش مفصلی در مورد رابطه بین منابع ایجاد کننده شکل موج و کمیتهای اندازه گرفته شده آن دارد. مدلها و شبیه سازیهای کامپیوتری می توانند برای استخراج این ارتباط به طرز موثری به کار گرفته شوند.
در این مقاله- به کمک نرم افزار شبیه ساز EMG سوزنی طراحی شده بر پایه مدل منبع خطی بهبود یافته- با اعمال تغییرات مناسب در پارامترهای شبیه سازی حالت سالم، سیگنال EMG بیماری Poliomyelitis شبیه سازی شد. کمیتها و ویژگی های سیگنالهای شبیه سازی شده در هر دو حالت سالم و بیماری استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل کمی قرار گرفتند. نتایج شبیه سازیها با نتایج ثبتهای کلینیکی نیز مقایسه شدند. نتایج بدست آمده توانایی و اعتبار مدل منبع خطی را در شبیه سازی بیماری Poliomyelitis – همانند شبیه سازی عضله سالم- نشان داده و ریشه عصبی این بیماری را مورد تایید قرار می دهد.