سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی رسولی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه سرامیک
خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده متالورژی

چکیده:

برای دستیابی به معادله سرعت و مکانیزم واکنشهای گاز – جامد (سولفیداسیون قطعات) در دماهای بالا، الگوهای ریاضی موجود مورد بررسی قرار گرفت. جهت انتخاب بهترین و مناسب ترین و کاربردی ترین الگوها، فرایندهای سینتیکی تعدادی واکنش گاز – جامد بطور دقیق تجزیهتحلیل گردید و در بانک اطلاعاتی ذخیره شد. اصول تئوریک و روش حل الگوهای منتخب بررسی گردید و به زبان کلیپر برنامه ای به روش کمترین مربعات برای حل معادلات مدل و تهیه بانک اطلاعاتی نوشته شد. در انتها برای تایید نرمافزار "SUL.EXE" معادله سرعت و مکانیزم حدود ۳۰ واکنش توسط نرم افزار پیش بینی شده و با اطلاعات آزمایشی و مقالات مقایسه گردید.