سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا صدیق – کارشناس ارشد برق و کامپیوتر، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا – دانشگاه
امیر صمدی – کارشناس ارشد برق و کامپیوتر، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا – دانشگاه
فرزاد بحرینیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی سطح دریا به عنوان یک فرایند اتفاقی دو بعدی با توزیع آماری گوسی بر اساس طیفتوان جهت دار مشخص ارائه شده است. به بیان دیگر به کمک روش ارائه شده می توان برای یک چگالی طیف توان جهت دار دلخواه، مانند S(q,w) سری زمانی h(r,q,t) را که نشان دهنده ارتفاع آب دریا در نقاطو زمانهای مختلف است، بدست اورد. ایده اصلی این روش تجزیه موج نامنظم کلی به امواج تختی که در زوایای ۰ تا ۳۶۰ درجه منتشر می شوند و سپس تولید تک تک این امواچ تخت با توجه به چگالی طیف توا ن و توزیع اماری آنهاو در پایان ترکیب مجدد این امواج تخت برای حصول موج نامنظم کلی می باشد. در این مقاله نخست به روش تجزیه یک موج نامنظمکلی به امواج تخت پردتخته و سپس شیوه ساخت یک موج تخت را بر اساس چگالی طیف توان و توزیع آماری آن شرح خواهیم داد و در پایان الگوریتم شبیه سازی سطح دریا ارائه خواهد شد.