سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین معماریان – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
علی اکبر بیدختی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

حرکت هوای یک جو پایدار هنگام عبور از کوهستان ایجاد امواج کوهستانی کرده که نوع و خواص موج ایجاد شده بستگی به عدد فرود جریان دارد. این امواج اغلب باعث تغییرات هواشناسی در پشت کوهستان می شود که از نظر حرکتهواپیماها در این نواحی به دلیل ایجاد بادهای موضعی قوی با برش زیاد، بسیار حائز اهمیت است. همین طور این حرکات از نظر مطالعات آلودگی هوا، کشاورزی و ایجاد سازه ها مهم است. این امواج اغلب باعث انتقال انرژی جنبشی جو به لایه های بالایی آن نیز می شود و بنابراین از نظر مسائل مربوط به پیش بینی وضع هوا نیز مهم است.
در این مدلسازی کهحالت هیدرواستاتیک فرض شده، از دمای پتانسیل برای مولفه قائم دستگاه مختصات استفاده شده است. جریان هوای پایدار ، غیر چرخشی با گرادیان قائم سرعت، دو بعدی در صفحه XZ و حرکات قائم با دامنه منتناهیدر نظر گرفته شده است و این امواج شبیه سازی می شوند. به دلیل خاصیت انعکاسی مرزها، به خصوص مرز زیرین امواجگرانی که باعث پاشندگی و ناپایداری های عددی می شوددر این مرز یک لایه جذب کننده امواج به منظور جلوگیری از انعکاسها در نظر گرفته شده است. شرایط مرزی جانبی نیز باز (از نوع اورلانسکی) در نظر گرفته شده است. نتایج بدست امده مدل که روی رشته کوه شیرکوه یزد اجرا شده با نتایج مرجعی [۱] همخوانی خوبی دارد.