سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین فرجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه خرمشهر
سیدطالب حسینی – کارشناس فیزیک دریا، سازمان هواشناسی کشور
سعید مقیمی – دکترای عمران دانشگاه اراک

چکیده:

پیش بینی و تخمین امواج در فعالیتهای مختلف نواحی ساحلی مانند صنعت شیلات، بنادر و دریانوردی، مدیریت بنادر، حمل و نقل دریایی، سازه های دریایی و فعالیتهای نفتی، نسبت انتقال رسوب و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد از آنجا که مدل SWAN برای آبهای کم عمق مناطق ساحلی طراحی شده است در این مطالعه به پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج بوشهر با استفاده از این مدل پرداخته شده است. در این شبیه سازی، از اطلاعات میدانی باد ثبت شده گویه های هواشناسی بوشهر استفاده شده است که پس از شبیه سازی امواج ناشی از باد در خلیج بوشهر با داده های ثبت شده گویه مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد از این مدل با دقت قابل قبولی می توان برای پیش بینی مشخصات امواج ناشی از باد در خلیج بوشهر استفاده نمود.