سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی جزایری – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندس
محمدحسن رحیمیان – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه تهران دانشکده فنی
سیدمحمد حسینی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی م

چکیده:

در این مقاله انتقال جرم یک قطره منفرد از محلول دو جزئی با محیطی از بخار اشباع حلال به صورت عددی، به روش حجم محدود و الگوریتم SIMPLEC گذرا در مختصات کروی هم مرکز با قطره مدل سازی شده است . جهت شبیه سازی انتقال جرم ، معادلات بی بعد شده حرکت ، انتقال حرارت و انتقال جرم ( بر اساس نسبت جرمی ) به صورت همزمان حل شده اند . نمودار رشد قطره ، دما و غلظت متوسط آن ، نمودار تغییرات ضرایب درگ ، عدد نوسلت همچنین خطوط جریان ، کانتورهای دما و غلظت و توزیع دما ، غلطت ، سرعت نفوذ جرم و سرعت مماسی در سطح قطره به عنوان نتایج مدلسازی ارائه شده است . کلیه خواص ترمودینامیکی و انتقالی محلول به صورت تابعی از دما و غلظت در نظر گرفته شده است .