سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی خرمی راد – کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد تقی صالحی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حرارتی ایجاد شده در حین فرایند می باشد که تاثیر منفی بر تلرانس ابعادی داشته و در صورت عدم کنترل می تواند باعث ایجاد ترک و اعوجاج در نمونه گردد. شبیه سازی انتقال حرارت و آنالیز تنش های ایجاد شده در ضمن عملیات حرارتی به عنوان یک ابزار توانمند می تواند در بهینه سازی شرایط عملیات حرارتی جهت کنرل عیوب مربوط کمک نماید. لذا تحقیق حاضر با هدف مدل سازی انتقال حرارت و بررسی اعوجاج و تنش های ایجاد شده در نمونه های سیلندر فولادی انجام گردیده است. در این پژوهش ضمن توسعه یک مدل سه بعدی انتقال حرارت و آنالیز تنش برای استوانه فولادی کربنی ساده با ترکیب معین با استفاده از نرم افزار ABAQUS و مقایسه نتایج بدست آمده با مدل حاضر با نتایج موجود در منابع تاثیر ابعاد نمونه بر عیوب ناشی از فرایند مورد بدست آمده با مدل حاضر با نتایج موجود در منابع تاثیر ابعاد نمونه بر عیوب ناشی از فرایند مورد بررسی قرار می گیرد.