سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود سعادت فومنی – استادیار دانشگاه
علی امین بیدختی – کارشناس مکانیک (حرارت سیالات)، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه سمنان، شرک
مجید ضیایی موید –

چکیده:

مصرف سوخت خودرو یکی از مهمترین عوامل در مقوله حمل و نقل می باشد. کنترل مصرف سوخت از شبیه سازی وضعیتهای مختلف رانندگی در شهرها با سیکلهای رانندگی و آزمایش خودرو بر روی شاسی دینامومترها به منظور شبیه سازی نیروهای مقاوم بر حرکت خودرو انجام می پذیرد. در این مقاله سعی بر این است که با استفاده از نتایج آزمایش موتور بر روی دینامومتر و مدلسازی سیستم انتقال قدرت و شبیه سازی نیروهای مقاوم بر حرکت خودرو، نتایج آزمایش کامل مجموعه پیش از ساخت نمونه خودرو پیش بینی گردد. بر این اساس با ایتفاده از نرم افزار Matlab برنامه ای تهیه گردیده است که با دریافت نتایج آزمایش موتور و مشخصات اولیه سیستم انتقال قدرت و بدنه خودرو، میزان مصرف سوخت خودرو را محاسبه می نماید. برنامه ضمن دارا بودن یک سیکل استاندارد به عنوان پیش فرض، قابلیت دریافت سیکلهای دلخواه را دارا می باشد. در انتها این برنامه بر روی یک نمونه خودرو به کار گرفته شده و نتایج بدست آمده از آن با مقادیر حاصل از آزمایش خودرو مقایسه گردیده است.