سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید مروتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا

چکیده:

همه سلولهای بدن یک جاندار از تقسیم سلول تخم حاصل می شوند. در واقع از سلولهای تمایز نیافته ای که ازسلول تخم حاصل می شوند در مراحل بعدی سلولهای تمایز یافته و تخصص یافته ای مثل سلولهای عصبی و کبدی حاصل می گردند. چون همه سلولها ژنهای یکسانی دارند باید همه آنها بطور بالقوه همانندیک سلول تخم توان ایجاد جاندار کاملی را داشته باشند. بنابراین، اگر هسته یک تخمک را از آن خارج کنیم و هسته یک سلول پیکری مثل سلول پوست یا گلبول سفید خون را درون آن بگذاریم، محصول بدست امده باید همچون یک سلول تخم عمل کرده و نهایتا از آن جاندار کاملی پدید آید. در این شرایط حیوان متولد شده که در واقعحیوان شبیه سازی شده است از نظر ژنتیکی کاملا مشابه حیوان دهنده هسته سلول بالغ است (بجز از جهت mtDNA) . شبیه سازی در حیوانات با میزان موفقیت کم و موربیدیتی بالایی همراه است. بطوریکه بیش از ۹۰% تلاشها در انجام یک حاملگی کلونی به تولد زنده موفقیت آمیزی منتهی نمی شود، از طرف دیگر حیوانات کلون شده زنده بدنیا آمده نیز به میزان بالایی به نقایص و ناوانایی های گوناگونی هم در زمان تولدو هم پس از آن مبتلا هستند. در نوامبر ۲۰۰۱ محققین آمریکایی ادعا کردند که نخستین رویان انسانی را کلون کرده اند. گرچه طبق گزارشات داده شده آنها تنها توانسته اند تا مرحله ۶ سلولی برسند و پس از آن سلولها از تقسیم باز ایستاده و از بین رفته اند. واکنش عمومی در قبال تحقیقات بیومدیکال کلونینگ متفاوت است. برخی بدلیل نویدهای پزشکی اش از آن حمایت می کنند و برخی با آن مخالفند چرا که آن را مستلزم استثمار و نابودی زندگی بشر می دانن. تقریبا همه محققین بزرگ معتقدند که کلونینگ برای تولید انسان نه تنها غیر ایمن است بلکه از نظر اخلاقی غیر قابل قبول بوده و می باید هرگونه تلاشی برای انجام آن متوقف گردد. لذا کلونینگ برای تولید انسان باید توسط قانون ممنوع گردد . در مورد اخلاقی بودن کلونینگ برای تحقیقات بیومدیکال نظرات متفاوتی وجود دارد. عده ای علاقمندند که این تحقیقات انجام شود و توصیه می کنند برای تحقیقات کلونینگ در بیومدیکال مجوز داده شود اما این تحقیقات تحت مقرراتشدید صورت گیرد. عد ه دیگری معتقدند که نباسیتی مجوز انجام هیچگونه کلونینگ انسانی حداقل در زمان حاضر داده شود و توصیه می کنند که از طریق وضع قانون برای چند سال انجام آن ممنوع گردیده و در طی این مدت مروری بر تحقیقات رویان انسان، تشخیصهای ژنتیکی پیش از کاشت جنین (PGD) و موضوعات مربوط صورت پذیرد. با انجام این مرور کامل می توان به روشن شدن مسایل مربوط نه تنها در مورد شبیه سازی در تحقیقات بیومدیکال بلکه در مورد همه تکنولوژیهای تولید مثلی و ژنتیکی مرتبط کمک کرد.