سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا شهبازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افشین – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

لازمه بهینهسازی سیستمهای احتراقی، توجه به حداکثر نمودن راندمان احتراق، کاهش مصرف سوخت و در عین حال کاهش آلاینده های ناشی از احتراق است. در تحقیق حاضر، فرایند احتراق سوخت گازی CH4 در محفظه احتراق توربین گاز مورد بررسی قرار گرفته و آلاینده های NOx ناشی از آن با شبیه سازی عددی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که تولید اکسید نیتروژن ناشی از مکانیزم گرمائی در سوخت گاز طبیعی در محفظه احتراقی توربنی گاز که عموما با درصدهای هوای اضافه زیادی کار می کنند، بمراتب بیشتر از تولید آن توسط مکانیزم انگیخته (در اثر رادیکالهای هیدروکربنی) است. همچنین اثر وجود تواما اکسیژن و دمای بالادر تولید NOx ناشی از مکانیزم گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است.