سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شادی خانقلی – دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی
فرامرز هرمزی – دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی
علی حقیقی اصل – دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

با توجه به افزایش چشمگیر بازار مصرف پروپیلن نیاز به تولید این ماده به عنوان یک محصول اولیه به چشم می خورد ، روش تبدیل متانول به پروپیلن یک روش بسیار مناسب برای تآمین پروپیلن مورد نیاز در سطح جهان خواهد بود .تاکنون واحدی تحت عنوانMTPبه بهره برداری صنعتی نرسیده است . هدف این گزارش شبیه سازی بخش جداسازیفرایند تبدیل متانول به پروپیلن بوده است . روند کار به این صورت است که مواد حاصل از واکنش پس از خروج از راکتورها در مرحله اول از یک برج کوانچ می گذرند . برای انجام محاسبات این برج از معدله ترمودینامیکی یونیفک استفاده شده است . سپس طی چند مرحله ابتدا هیدروکربنهای سبک تر و سپس هیدروکربنهای سنگین تر از پروپیلن جداسازی می شوند .
معادله ترمودینامیکی حاکم بر این برجها به ترتیب یونیفک و پنگ – رابینسون می باشند ، پس از انجام شبیه سازی و بهینه سازی خلوص پروپیلن تولیدی از۹۹/۶۷۱% به ۹۹/۷۰۴% افزایش یافت.