سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم مظلومی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) تهران
سیدسعید طاهری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) تهران
حسین عسکریان ابیانه – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) تهران

چکیده:

سوئچینگ یک خط، خطاهای اتصال کوتاه تریپ یکی از ژنراتورهای شبکه و یا انجام Load Shedding در سیستم و نظایر آن می تواند منجر به وقوع نوسان توان گردد . این پدیده دوره ای طولانی تر از زمان وقوع خطا را که در حدود چندین ثانیه می باشد، شامل می شود . در مجموع، قطع قسمتهای مختلف سیستم به سبب وقوع چنین پدیده ای، ضروری نمی باشد . با اینحال امروزه وقوع چنین پدیده ای منجر به وقوع بسیاری از خاموشی هاست . بنابراین ارائه روشهایی برای شناخت ابعاد این پدیده و تنظیم مناسب رله های نوسان توان قفل کننده می تواند از وقوع بسیاری از خاموشی ها جلوگیری کند .
در این مقاله با استفاده از منابع معتبر و فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در این زمینه ] ۱ و [ ۳ ، نرم افزار نوسان توان قابل انعطافی نوشته شده است . آنالیز حساسیت خروج خطوط بگونه ایست که بر روی شبکه های بهم پیوسته قابل اعمال می باشد . با استفاده از آنالیز یاد شده، بدترین حالت نوسان توان در یک خط، بازای وقوع دو خطای متداخل، بررسی و تحلیل می گردد . شبیه سازی صورت گرفته، امکان تحلیل منحنی مکان هندسی امپدانس دیده شده توسط رله را پس از وقوع نوسان توان را به ما می دهد .