سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
میثم عسکرپور کبیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

تولیدETBEبر اساس یک فرآیند عادی و یا یک فرآیند جدید به نام تقطیر واکنشی انجام می شود . در فرآیند تقطیر واکنشی ، به دلیل انجام همزمان واکنش و جداسازی در یک دستگاه ، خلوص محصول به دست آمده را افزایش یافته ، هزینه های ثابت و عملیاتی فرآیند و مصرف انرژی آن را کاهش می یابد . این مقاله به شبیه سازی پایا و پویای برج تقطیر واکنشی تولیدETBEبا کمک نرم افزار Aspen Plusمی پردازد . برج تقطیر واکنشی در نظر گرفته شده دارای ۲۰ مرحله و محتوی ۵ جزء می باشد . در این شبیه سازی از معادله حالتUNIFAC برای پیش بینی ضرائب فعالیت اجزاء استفاده شده است و سینتیک واکنش در هر سینی توسط یک زیر برنامه نوشته شده و به زبان FORTRANمحاسبه شده و به شبیه سازAspen Plusلینک شده است . نتایج حالت پایا با داده های موجود مقایسه شده است . همچنین نتایج حالت پویا نیز برای زمانهای طولانی با نتایج حالت پایا با داده های موجود مقایسه شده است . همچنین نتایج حالت پویا نیز برای زمانهای طولانی با نتایج حالت پایا مقایسه شده است و نشان داده شده است که پس از گذشت زمان بینهایت ، سیستم به تعادل رسیده و نتایج حالت پویا با حالت پویا یکسان می شود . درصد تبدیل ایزوبوتیلن در حدود ۹۲/۵ درصد و محصول خروجی با درصد خلوص ETBEبالای ۹۰ درصد و زمان به تعادل رسیدن حالت پویا بابر با ۷۰ دقیقه بدست آمده است . خطای متوسط شبیه سازی برابر با ۰/۰۲۴۱ محاسبه شده است . نرم افزارهای مورد استفاده در این مقاله Aspen Plus 2004 و VISUAL FORTRAN 6.5 می باشند.