سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کوروش محمدی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

هدف از این مقاله از تکنیک شبیه سازی مخزن جهت برنامه ریزی و بهره برداری مناسب از سد می باشد. برای این منظور از نرم افزار HEC-ResSim جهت شبیه سازی مخزن سد بوکان استفاده گردید. این نرم افزار نسخه گرافیکی و جانشین HEC5 می باشد که توسط مهندسین ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۳ طراحی شده است. مدل مذکور برای شبیه سازی مخزن سد بوکان با توجه به آبدهی ورودی به سد از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۱ و نیازهای پایین دست و مشخصات مخزن بکار رفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مخزن سد قادر به تامین نیاز آبی پایین دست در تابستان ۱۳۸۱ نبوده و بایستی سیاست مناسب بهره برداری برای توزیع این کمبود اتخاذ نمود. همچنین مدل مذکور قادر است بخوبی برای مدیریت مخزن سد بوکان استفاده شده و سناریوهای مختلف را با آن کنترل نمود.