سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ریحانه حقیر –
مریم نیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق، یزد، ایران
مجید پوراحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق، یزد، ایران

چکیده:
شیوه عملکرد فناوری نوین امواج رادیویی بر بستر فیبرنوری یا به اختصارROF1 به این صورت است که ابتدا سیگنال های مختلف بی سیم به تابش نوری تبدل شده و در فیبرهای نوری به مناطق مختلف ارسال می شود. در پایان مسیر فیبرنوری، این سیگنال ها به آنتن های رادیویی دیگری منتقل می شود و لذا دسترسی همزمان بی سیم یا با فناوری ۳G در نقاط اطراف این آنتن ها فراهم می شود . هدف این مقاله شبیه سازی سیستم امواج رادیویی بر بستر فیبر نوری با انواع مدولاسیون های ۲ مختلف و بررسی تاثیر هر کدام از آ ن ها بر روی پارامترهای ماکزیمم ضریب کیفیت و مینیمم نرخ خطای بیت است. درپایان تمامی روش های مدولاسیون با یکدیگر مقایسه گردیده و مناسب ترین نوع مدولاسیون برای سیستم ROF طراحی شده انتخاب می گردد. سیستم مورد نظر با استفاده از نرم افزار Optisystem شبیه سازی شده است.