سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد صحبت زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم یایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
سعید میرزانژاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم یایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
فاطمه اکبرپور روشن – گروه فیزیک، دانشکده علوم یایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:

در این مقاله تابش تراهرتز ناشی از انتشار پالس لیزر فمتوثانیه در هوا را مورد بررسی قرار می دهیم . شدت پالس لیزر را ۱٫۴۳*۱۰^۱۲ W/cm2 در نظر می گیریم . باحل عددی معادله شرودینگر غیر خطی حاکم بر دامنه ی میدان الکتریکی پالس لیزر و معادلات حاکم بر چگالی پلاسما و میدان عقبه، تولید تابش تراهرتز را مدل سازی می نماییم . در این مدل پهنای زاویه ای تابش تراهرتز کمتر از پهنای زاویه ای تابش یک دوقطبی منفرد می باشد که با نتایج تجربی ساز گاری دارد .