سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما نوری – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
سید حسن توسلی – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده:

در این پژوهش فرآیند تابش پلاسمای ناشی از برهم کنش لیزر با مس در حضور گاز هلیوم ۱ اتمسفری به روش شبیه سازی مونت کارلو مطالعه شده است. مدل محاسباتی به کار گرفته شده شامل سه مرحلهی ۱) کندگی بوسیله معادله رسانش گرمایی، ۲) بسط و گسترش توده پلاسما به روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو و ۳) بررسی تابش پلاسما است. یک نمای دو بعدی از رشد و توزیع ۵۱۵ و ۵۲۱ ، فضایی توده پلاسمایی در طول زمان نشان داده شده و سپس توزیع زمانی و فضایی تابش طیفی مس در سه طول موج ۵۱۰ نانومتر در ۲۵۰ نانوثانیه اول فرآیند کندگی محاسبه و با تابش ترمزی مقایسه میگردد