سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا زارع – کارشناسی ارشد مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه شیراز
محمدرحیم نامی – استادیار بخش مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، اثر عیوب سطحی و آخالها بر عمر خستگی مخازن تحت فشار به روش المان محدود یررسی شده است. اثر آخالهای هندسی و ناخالصی ها بر افزایش تنش در نقاط مختلف از مخزن تحت فشار به خصوص در محل اتصال نازل به مخزن بررسی شده و جهت تاثیر عیوب سطحی، یک ترک اولیه در قسمت بحرانی مخزن تحت فشار طراحی و اندازه آن به گونه ای درنظر گرفته شد که از حد استانه رشد ترک که در مخازن تحت فشار مورد بررسی ۱mm تخمین زده شده بیشتر باشد، سپس این ترک در چند مرحله در بدترین شرایط تنشی مخزن و با نسبت های مختلف عمق ترک شعاع به شعاع مخزن رشد داده شد و در هر مرحله توسط تحلیل المان محدود میزان فاکتور شدت تنش (SIF) در امتداد جبهه ترک محاسبه گردید و رابطه ای کاربردی جهت تخمین عمر باقیمانده مخازن تحت فشار با وجود ترک های اولیه بدست آمد. در نهایت برای بالا بردن ضریب امنیت و جلوگیری از شکست ناگهانی مخازن در حین سرویس برنامه ای جهت بازرسی های غیر مخرب (NDT) در مخازن تحت فشار ارائه شده است. و با استفاده از روش تجربی و اعمال سیکل های متعدد طول ترک بحرانی در حدود ac=45.36mm بدست می آید.