سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد
عباسعلی نظربلند – استادیار بخش مهندسی مواد
کامران دهقانی – استادیار بخش مهندسی معدن
سیروس سحرخیز – رئیس گروه ساخت و تولیدمرکز تحقیقات راه اهن

چکیده:

دراین تحقیق اثر عیوب سطحی و اخالها برعمر خستگی محورواگنهای باری به روش المان محدود بررسی شده است اثر اخالهای هندسی و ناخالصی ها برافزایش تنش در نقاط مختلف از مرکز محور بررسی شده و جهت تاثیر عیوب سطحی یک ترک اولیه در قسمت بحرانی محور طراحی واندازه آن به گونه ای که در نظر گرفته شد که از حد استانه رشد ترک که در محورهای مورد بررسی ۲mm تخمین زده شده بیشتر باشد سپس این ترک در ۸ مرحله در بدترین شرایط تنشی محور و با نسبت های مختلف عمق ترک به شعاع محور a/r رشد داده شد و در هر مرحله توسط تحلیل المان محدود میزان فاکتور شدت تنش Sif در امتداد جبهه ترک محاسبه گردید و رابطه ای کاربردی جهت تخمین عمر باقیمانده محورها با وجود ترک های اولیه بهدست امد.