سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا ایزدپناه – گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه کرمان
معصومه منشیان –

چکیده:

تنش حرارتی از جمله مواردی است که برای اجرهای دیرگداز در حین گرم شدن و سرد شدن متوالی از دماهای بالا اتفاق افتاده و باعث کاهش عمر مفید آنها می گردد به این پدیده که ناشی از هماهنگ نبودن انبساط حرارتی ایجاد شده در نقاط مختلف اجر در حین سرد شدن است اصطلاحا شوک حرارتی گفته می شود شوک حرارتی در طی سیکلهای متوالی باعث خستگی حرارتی اجر باز شدن ترکهای سطحی و کاهش استحکام عمر مفید آن می گردد هزینه و زمان بالایی که برا ی انجام ازمایشات شوک حرارتی موردنیاز است شبیه سازی این ازمایشات را ایجاب می نماید دراین تحقیق اثرات هندسه نمونه های اجردیرگداز منیزیت – کرومیتی برروی توزیع درجه حرارت و تنش در قطعه مورد بررسی قرارگرفته است. براین اساس تاثیر ضریب شکل نمونه برروی توزیع حرارت و میزان تنش ایجاد شده با شبیه سازی مدل و شرایط ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت و علاوه بر تعیین هندسه بهینه اجر نقاط حساس به ترک در هر مدل با توجه به هندسه آن بدست آمد.