سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمال زمانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
ریحانه زمانی اشنی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه الزهرا، دانشکده مهندسی

چکیده:

در رفتار سازه های بتونی ، تحت شرایط بارگذاری دینامیکی و شبه استاتیکی ، تفاوت هایی ملاحظه می شود. در این مقاله رفتار دینامیکی بتون در برابر موج حاصل از بارگذاری انفجاری به صورت تجربی بررسی، و سپس نتایج با داده های تئوری مقایسه گردیده است. ماده منفجره در جرمها و ارتفاعات مختلف از سازه های غیر مسلح بتونی قرار داده میشود. سازه ها به صورت تیر ساده در نظر گرفته شده اند. با داشتن خواص استاتیکی بتون و میزان فشار وارد ه از انفجار، افزایش ظرفیت تحمل بار در حالت دینامیکی بدست میآید. در این تستها معیار تخریب ایجاد ترک در منطقه کششی تیر در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل افزایش ضریب دینامیکی (ظرفیت تحمل بار) بین ۴/۵ تا ۶ را برای نرخ کرنش های ۶۶S-1تا ۸۰S-1 نشان میدهد. این نتایج با نتایج تئوری و کارهای انجام شده قبلی درمطابقت می باشد.