سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سپیده بشیری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روشی برای ردیابی توان راکتیو خروجی از ژنراتورهای موجود در سیستم های قدرت الکتریکی پیشنهاد شده است . الگوریتم ردیابی در روش پیشنهادی تابع اطلاعات پخش توان است که از محاسبات پخش بار در یک سیستم قدرت یا با استفاده از تخمین گر حالت بدست می آید . این الگوریتم مبتنی بر مفهوم سهم مشارکت است . روش ارائه شده با استفاده از قاعده سهم متناسب می تواند مشارکت توان راکتیو خروجی از هر ژنراتور و سیستم قدرت را در المان های موجود در شبکه قدرت براحتی محاسبه نماید . تفاوت های اصلی این روش با دیگر روش های مرسوم بیان گریده است . الگوریتم ارائه شده با استفاده از زبان برنامه نویسیC++روی یک سیستم نمونه شبیه سازی شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی سادگی و عملی بودن روش پیشنهادی را نشان می دهد .