سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان پی پل زاده – دانشگاه صنعتی سهند‐ دانشکده مهندسی شیمی – مرکز تحقیقات مواد نانوساخ
علی اکبر بابالو – دانشگاه صنعتی سهند‐ دانشکده مهندسی شیمی – مرکز تحقیقات مواد نانوساخ

چکیده:

در این مطالعه شبیه سازی مونتوکارلو جهت بررسی مورفولوژی و اندازه گیری تخلخل در یک قطعه متخلخل مورد استفاده قرار گرفته است. اندازه ذرات و ابعاد قطعه به عنوان ورودی برنامه و تخلخل و مورفولوژی نهایی به عنوان نتایج حاصل در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. از نرم افزار MATLA جهت برنامه نویسی استفاده شده است و خروجی برنامه نویسی با نتایج TEM مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده همخوانی مناسب بین نتایج شبیه سازی و نتایج آزمایشگاهی گزارش شده می باشد.