سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی طلوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با در نظر گرفتن جنبه های مکانیکی و حرارتی ، فرایند نورد داغ مورد ارزیابی قرارمی گیرد . به منظور تحلیل حرارتی یک مدل تفاضل محدود گذرا که در آن اثرات حرارت ناشی از تغییر شکل پلاستیک و اصطکاک در فصل مشترک غلتک قطعه کار هم لحاظ شده است ، استفاده می شود . در این مدل با حل عددی معادلات انتقال حرارت برای قطعه کار و غلتک به طور پیاپی ، پروفیل درجه حرارت در قطعه کار و غلتک نورد محاسبه می شود . براساس پروفیل درجه حرارت ، تحلیل مکانیکی فرایند نورد با استفاده از ترکیبی از روش تابع جریان و روش کران بالایی انجام می گیرد . با استفاده از مدل فوق ضمن در نظر گرفتن اثرات متقابل پارامتر های حرارتی و مکانیکی بر همدیگر ، نیروی نورد محاسبه می شود . با مقایسه نتایج حاصل از این مدل با نتایج عملی ، تطابق خوبی بین نتایج حاصل از شبیه سازی و نتایج آزمایشهای عملی مشاهده شد .