سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادر حاتمی –
رضا بابایی –
مسعود داداش زاده –
پرویز دوامی –

چکیده:

در این مقاله، معیار غیر مکانیکی جدیدی جهت پیش بینی محل بوجود آمدن ترک های گرم در ناحیه خمیری قطعات ریخته گری شده در طول انجماد پیشنهاد شده است. در این معیار، زمان خاتمه مذاب رسانی به یکناحیه از خمیر با استفاده از یککسر حجمی جامد بحرانی محاسبه شده و در ادامه، معیار مذکور از این زمان تا زمان رسیدن به دمای انجماد محاسبه می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج سایر محققین و نیز نتایج تجربی مقایسه و همخوانی نسبتا خوبی بین آنها مشاهده گردید.