سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
احسان کیانپور – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محمدرضا جلالی – عضو شورای تحقیقات شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

امروزه ترک خوردگی تنشی به عنوان مهمترین عامل شکست لوله های انتقال نفت و گاز شناخته میشود. هدف از این تحقیق شبیه سازی ترک مذکور با استفاده از روش اجزای محدود و تعیین عمر لوله می باشد. بدین منظور یک ترک نیمه عمیق بیضوی در امتداد محور لوله و در سطح داخلی آن درنظر گرفته شد. فشار داخلی و تنش پسماند ناشی از فرمینگ لوله و جوشکاری آن به عنوان بار خارجی به مدل اعمال شد و به کمک رابطه رشد ترک خوردگی – تنشی عمر لوله دارای ترک محاسبه و نحوه تغییر شکل ترک درزمان رشد آن تعیین گردید. از نتایج مهم این تحقیق تعیین اثر تنش های پسماند و ضریب شدت تنش بر عمر لوله است.همچنین این تحقیق روشی برای تعیین حداقل اندازه ترک برای شروع ترک خوردگی -تنشی ارائه می دهد. نتایج روش ارائه شده تا حد امکان با نتایج تحلی های نظری مقایسه شدهکه تطابق خوبی نشان میدهد.