سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرجان فرجی – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی ، اصفهان
علیرضا سلیمانی نظر – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی ، اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ؛ مطالعه تجمع برگشت ناپدیز آسفالتین با مکانیزم های خوشه – ذره و خوشه – خوشه در حضور ترکیبات رزینی در مخلوط های نفتی به روش مونت کارلو شبیه سازی شده است. ترکیبات رزینی به عنوان عامل بازدارنده طبیعی موجود در نفت خام و تعلیق کننده ذرات آسفالتین ، در نظر گرفته شده اند . اثر پارامترهای نظیر غلظت اولیه آسفالتین ، تعداد مکان های فعال جهت برقراری پیوند در ذرات آسفالتین و نسبت تعداد ذرات رزین به آسفالتین بر توزیع اندازه خوشه های آسفالتینی مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به مکانیزم حاکم در پدیده خوشه شدن ، توزیع اندازه خوشه های آسفالتینی در دو حالت تجمع خوشه – ذره و خوشه – خوشه پیش بینی شدهو با یکدیگر مقایسه شده اند .