سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا قویدل – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
حمید اسدی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پاشش سرد از جدیدترین روش های پوشش دهی ضخیم با نرخ بالای رسوب دهی به شمار می رود. در این روش برخلاف روش های معمول پاشش گرم، ذرات تا پیش از برخورد به سطح کاملاً جامد اند و بن ابراین از اُکسیداسیون و ایجا د تن شهای پسماند تا حد زیادی کاسته میشود. مشاهدات تجربی نشان می دهند که اتصال ذرات به سطح تنها در صورتی میسر است که سرعت ذرات به بیش از یک حد بحرانی برسد . همچنین به نظر می رسد که گرمای آدیاباتیک ناشی از برخورد ذرات باعث ایجاد ناپایداری برشی در فصل مشترک و در نهایت اتصال ذرات میشود. در تحقیق حاضر با استفاده از یک نرم افزار اجزاء محدود فرآیند پوشش دهی ابتدا با در نظر گرفتن برخورد یک ذره به سطح مورد پوشش و در نوبت بعد با تعدادی از ذرات به هدف دستیابی به شمایی از ریزساختار کلی پوشش شبیه سازی شد . نتایج به دست آمده نشان می دهند که برای ایجاد پوشش لازم است که علاوه بر عبور از سرعت بحرانی میزان سختی ذرات پودر نیز در یک محدوده خاص قرار گیرد . این نتایج با تجربیات قبلی در مورد فرآیند پاشش سرد سازگاری دارند.