سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهرخ زینلی – کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک , آ
هوشنگ همامی – استاد دانشگاه ایالتی اوهایو (OSU) دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکا
محمد پرنیانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانی

چکیده:

در این مطالعهیک مدل دینامیکی برای شبیه سازی حرکات سه بعدی ستون فقرات تحت کنترل ۴۸ عضله توسعه یافت . به دنبال نامعین بودن سیستم اسکلت – عضلانی، توزیع نیرو بین عضلات به روش بهینه سازی با تابع هدف مجموع مربعات تحریک عصبی عضلات بدست آمد . شرط پایداری با اعمال آن بصورت قید در بهینه سازی احراز گردید . به منظور بررسی کارایی مدل، نتایج آن در شبیه سازی حرکت فلکشن مورد تحلیل قرار گرفت . اعمال شرط پایداری در بهینه سازی افزایش هم انقباضی و نیروهای تکیه گاهی ستون فقرات را مطابق با نتایج آزمایشگاهی پیش بینی کرد . تطابق و همسازی نتایج حاکی از توانایی مدلهای بهینه سازی مبتنی بر پایداری در سیستمهای بیومکانیکی است