سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بابک بنی جمالی – شرکت مهندسین مشاور دریابندر

چکیده:

در این پروژه تحقیقاتی، انواع جدیدتر و دقیقتر معادلات بوزینسک (Higher-order /H.O) معرفی و استفادهگردیده اند که با انواع قدیمی تر مانند معادلات به اصطلاح تعمیم داده شده (Extended) ، از نظر دقت در مدل سازی و مشخصات امواج مقایسه شده اند. مدل نرم افزاری جامعی بر مبنای حل معادلات (Higher – order) و زیر مجموعه های آن یعنی معادلات تعمیم داده شده و معادلات کلاسیک، بر حسب حل عددی اقتصادی و کاربردی و معادلات دیفرانسیل غیر خطی مذکور طراحی و ساخته شده است. مقایسه نتایج آزمایشگاهی و محاسبات مربوط به تغییرات حاصله در امواج براثر مواجه شدن با یک سازه ذوذنقه شکل در زیر آب (که یکی از روشهای علمی مورد قبول برای سنجش و مقایسه قابلیتهای انواع متفاوت مدلهای ریاضی امواج می باشد) انجام گرفته است. این مقایسه حدود توانایی مدلهای ریاضی گوناگون را درشبیه سازی شعاعی تحولات پدید آمده در سرعت، انرژی و شکل امواج پس از مواجه شدن با سازه ها را تغیین مینماید. با توجه به این مقایسه ها، نتیجه گیری می شود که معادلات بوزینسک خصوصا انواع مورد استفاده در تمامی مدلهای Mike21 کنونی چه از نوع قدیمی کلاسیک و چه از نوع نسبتا جدید تعمیم داده شده، دارای توانایی شبیه سازی و موفقیت امیز تحولات امواج، بخصوص از نوع کوتاه و غیر خطی نبوده ولی در مقابل ، حل عددی معادلات نوین H.O نتایج بسیار دقیقی را برای حالات مشخصات امواج ارائه می دهد.