سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس عرفان فاضل – کارشناس مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده ازروش تفاضل محدود و قاعده جمع پذیری مدلی برای پیش بینی تغییرات دما و سینیتیک استحاله درحین سرد شدن مداوم فولاد یوتکتوبیدی ارایه شده است مدل مذکور ضمن بهره گیری از معادله درجه اول برای تبیین سینیتیک تجزیه آستنیت اثر حرارت ناشی از استحاله برسینیتیک تجزیه آستنیت را لحاظ می کند همچنین تاثیر اندازه دانه اولیه آستنیت برنحوه سرد شدن نمونه ها بررسی شده است برای تخمین ضریب همرفت از روش جدیدی استفاده شدهاست برای بررسی صحت نتایج پیش بینی تغییرات دما درهنگام سرد شدن مداوم فولاد یوتکتوییدی ثبت گردیده و مطالعات ریزساختاری برروی فولاد مذکور انجام شده است مقایسه نتایج پیش بینی با نتایج ازمایش حاکی از قابل اتکا بودن مدل پیشنهادی است.