سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر علیپور اسکندانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی علم مو
علی اکبر ضیائی موید – عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات مواد زیستی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشک

چکیده:

تعیین حوزه کار پذیری امن در طول انجام فرآیندهای تغییر فرم داغ برای بدست آوردن خواص مکانیکی مطلوب محصول از اهمیت ویژه ای در صنعت برخوردار است. از میان مکانیزم های رایج در این حوزه که با تعیین ریزساختار در طول فرایند و ریز ساختار نهایی بیشترین اثر را بر روی خواص نهایی قطعه دارد مکانیزم تبلور مجدد دینامیک (DRX) است که در اغلب آلیاژ های با انرژی نقص در چیدن شدن پایین مشاهده میشود. در این پژوهش با انجام آزمونهای فشار داغ در دماها و نرخ های کرنش مختلف بر روی آلیاژ پرکاربرد تیتانیم ۶Al-4V و بدست آوردن پارامترهای کنتیکی آن، تغییرات ریزساختاری در شرایط گوناگون توسط تکنیک موسوم به سلول های روباتیک (Cellular Automata(CA)) شبیه سازی شده است. نمایش شماتیک ریزساختار و تاثر دما و نرخ کرنش روی رفتار سیلان پلاستیک ماده مورد آزمون و ریزساختار نهایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.