سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
حسین فرزانگان – کارشناس شرکت مشاور آبخیز گستر شرق
مجید شبانی – کارشناس شرکت مشاور آبخیز گستر شرق

چکیده:

نیازهای روزافزون بشر به آب باعث تلاشهایی برای دستیابی به منابعی قابل اطمینان به منظور تامین این ماده حیانی شده است. احداث سد یکی از این تلاشهاست که امروزهبه طور گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. اما نکته ای که در سالهای آغازین موج سد سازی بدان توجه نمی شد و متاسفانه هنوز هم در برخیکشورها از جمله در کشور ما مورد توجه قرار نمی گیرد، کیفیت آب سدها و اثرات آن بر محیط است. شناخت بر هم کنشهای فاکتورهای کیفی آب مخازن می تواند به ما در آگاهی از اثرات احداث سدها و نیز در بهره برداری بهینه از این مخازن یاریکند. تحلیل کیفیت آب مخازن سدها می تواند توسط برنامه کامپیوتری HEC-5Q انجام گیرد. مقاله حاضر ابتدا به بررسی خصوصیات مدل شبیه سازی HEC-5Q که یکی از کارآمدترین برنامه های شبیه سازی کیفیت آن مخزن سدهاست، پرداخته و سپس برای سیستمی متشکل از دو مخزن موازی، شبیه سازی توسط این مدل برای پارامترهای مانند دما، اکسیژن محلول ، املاح محلول و BOD کربن دار انجام می گیرد. نتایج خروجی از مدل برای سیستم مورد نظر حاکی از لایه بندی نسبتا قوی پارامترهای دما، اکسیژن محلول و BOD کربن دار و لایه بندی معکوس TDS می باشد.