سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید وطنی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
مجید لفوتی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
کامران حجاز – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
جمشید صباغ زاده – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

چکیده:

در این مقاله یک تقویت کننده فیبری آلاینده به ییتربیوم چند مدی شبیه سازی شده است.در ادامه به تحلیل رقابت بین مدهای هدایت شده درون فیبر پرداخته ایم.سپس این تحلیل برای محیط هایی با نمایه غلظت مختلف تعمیم می یابد.نتایج نشان می دهند که با کاهش نسبت شعاع غلظت ییتربیوم به شعاع مغزی فیبر ،می توان کسر توان مد LP01 را افزایش داد .در نتیجه با حذف مدهای مرتبه بالاتر کیفیت پرتو بهبود می یابد. در ادامه با توجه به درصد توان خروجی هر مد از فیبر،نمایه شدت سیگنال خروجی از فیبر برای نمایه غلظت های مختلف ترسیم و مقایسه شده است.