سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حسین یزدانی – کارشناس مسئول گروه ساخت و تولید مرکز تحقیقات راه آهن
علرضا قادری – کارشناس گروه ساخت و تولید مرکز تحقیقات راه آهن
میر مسعود سید مرتضوی – مدیر گروه ساخت و تولید مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

سالانه هزینه های بسیار زیادی صرف خرید ، تعویض و نصب چرخ و ریل در راه آهن جمهوری اسلامی ایران میگردد. علت عمده تعویض و تعمیر چرخ و ریل پدیده سایش بین این دو قطعه میباشد. پارامتر های بسیار زیادی بر روی میزان سایش چرخ و ریل موثر است . میزان تاثیر هرکدام از عوامل به درستی مشخص نیست . همچنین اثر متقابل هرکدام از پارامتر ها بر روی هم نامعلوم است. شبیه سازی سیستم چرخ و ریل در شرایط آزمایشگاهی این مکان را فراهم میکند که تاثیر هرکدام از عوامل مشخص گردیده و همچنین روش های جلوگیری و یا کاهش آن ها بررسی شود. دستگاه آزمونگر بر مبنای دیسک چرخ بر روی دیسک ریل شبیه سازی و طراحی شده و مکانیزم های سیستم چرخ و ریل از جمله زاویه حمله ، شیب زیر ریل و تماس چرخ و ریل و کفشک در این شبیه سازی لحاظ شده است. در نهایت به وسیله این دستگاه میتوان آزمایش سایش چرخ و ریل خروج از خط، پدیده هانتینگ، ضریب اصطکاک، اضافه عرض خط و ترمز گیری با کفشک را انجام داد.