سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر حاتمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مرکز پژوهش متالورژی رازی
رضا بابائی – دکترای متالورژی مواد، مرکز پژوهش متالورژی رازی
علیرضا میرک – دانشجوی دکترای متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
پرویز دوامی – استاد دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش (Continuum Surface Force) CSFتنش های موجود در سطح آزاد مذاب و اثر چسبندگی به دیواره در هنگام پر شدن قالب به صورت عددی شبیه سازی شده است. در مدل به کار رفته حرکت سیال و ردیابی سطح آزاد با استفاده از تکنیک SOLA-VOF انجام می شود . نتایج بدست آمده با نتا یج تجربی مقایسه شده و همخوانی نسبتًا خوبی بین نتایج پژوهش حاضر و نتایج تجربی مشاهده شد.