سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسلام رنجبرنوده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
امیر حسین کوکبی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
سیامک سراج زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

در پژوهش حاضر یک مدل المان محدود الکتروترمومکانیکی برای پیش بینی نحوه توزیع پتانسیل الکتریکی ، دما و تنش های پسماند فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ارایه شده است .خواص مواد شامل خواص فیزیکی ، حرارتی و مکانیکیبصورت تابع دما در نظر گرفته شده است واثر پارامتر های جوشکاری مانند حرارت ورودی و زمان جوشکاری روی تنش های پسماند بررسی شده است .نتایج حاصله با آزمایشات عملی اندازه گیری با اشعه ایکسمقایسه شده و همخوانی خوبی مشاهده گردید. بالاترین مقادیر تنش های پسماند کششی در مرکزدگمه جوش رخ می دهد و به سمت لبه مقدار آن کاهش می یابد.