سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد یداله زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
علی رستمی – آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک و نانوکریستال PNRL دانشگاه تبریز
اسفندیار رجایی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله با تغییر زمان های واهلشو بهره آستانه ناشی از تلفات موجبر و آینه ای مختلف، معادلات آهنگلیزرهای کوانتومی آبشاریGaAs/AlGaAs برای گسیل در محدوده فرکانسی تراهرتز را با استفاده از روش رانگ- کوتا مرتبه چهار حل می کنیم همچنین برای پی بردن به دینامیکلیزرهای کوانتومی آبشاری ، نتایج عددی در تغییرات جمعیت حامل ها و فوتون ها ارائه و بررسی شده اند.