سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کارآموزیان – دانشجوی دکتری مهندسی معدن
سیدضیاءالدین شفایی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین منتظری – سرپرست ابزار دقیق کارخانه تغلیظ ۲ مجتمع مس سرچشمه
صدیقه زیدآبادی – پژوهشگر ارشد تحقیقات فرآوری مواد معدنی امور تحقیق و توسعه سرچشمه

چکیده:

یکی از راه های مطمئن تحلیل عملیات شبیه سازی ریاضی با کمک اطلاعات موجود می باشد نتایج شبیه سازی رایانه ای که براساس پارامترهای متغیر درگیر درعملیات حاصل می شوند آنالیز ریسک و تحلیل حساسیت پارامترهای دخیل می باشد با کمک نتایج حاصل می توان با اطمینان بالایی احتمالایجاد نوسانات سیستم را بدستآورد دراین تحقیق با کمک شبیه سازی اطلاعات عملیاتی مربوط به شش پارامتر دخیل در توان مصرفی اسیای نیمه خودشکن کارخانه تغلیظ مس سرچشمه با استفاده ازروش لاتین هایپرکیوب پارامترهای موثر اصلی با کمک تحلیل حساسیت شناسایی شده و احتمال مقادیر مختلف توان مصرفی در شرایط مختلف عملیایت بدست آمد.