سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کارآموزیان – دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
سید ضیاءالدین شفایی – دانشیار دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین منتظری – سرپرست ابزار دقیق کارخانه تغلیظ ۲ مجتمع مس سرچشمه
صدیقه زیدآبادی – پژوهشگر ارشد تحقیقات فرآوری مواد معدنی امور تحقیق و توسعه سرچشمه

چکیده:

یکی از راههای مطمئن تحلیل عکلیات، شبیه سازی ریاضی با کمک اطلاعات موجود می باشد. نتایج شبیه سازی رایانه ای که بر اساس پارامترهای متغیر درگیر در عملیات حاصل می شوند، آنالیز ریسک و تحلیل حساسیت پارامترهای دخیل می باشند. با کمک نتایج حاصل می توان با اطمینان بالایی، احتمال ایجاد نوسانات سیستم را به دست آورد.
در این تحقیق، با کمک شبیه سازی اطلاعات عملیاتی مربوط به ۶ پارامتر دخیل در توان مصرفی آسیای نیمه خودشکن کارخانه تغلیظ مس سرچشمه با استفاده لاتین ایپر کیوب پارامترهای موثر اصلی با کمک تحلیل حساسیت شناسایی شده و احتمال مقادیر مختلف توان مصرفی در شرایط مختلف عملیاتی به دست آمد.