سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد راستی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد
محمود مرآتیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد
عباس نجفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

رشد دانه فولادهای زنگ نرن آستنیتی در حین آنیل در کار حاضر مدل شده است. نمونه ایی از فولادهای زنگ نزن آستنیتی AISI304 و ۳۱۶L در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد AISI321 در دمای ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ و ۱۰ و ۱۵ دقیقه نگهداری شد توزیع اندازه دانه آن توسط نرم افزار Clemex به دست آمد. یک مدل آماری که توسط ابزار و لوک توسعه یافته، جهت شبیه سازی رشد دانه به کا رگرفته شد. کقایسه نتایج حاصل از این مدل با نتایج تجربی و تابع توزیع اندازه دانه ویبل توافق خوبی نشان داد. مدل همچنین از قانون توانی رشد دانه طبیعی تبعیت می کند. در فولاد AISI304 مقداری کاربید کروم روی مرزدانه ها وجود دارد که در دمای آنیل حل می شوند اما جدایش حاصل از عنصر کروم در زمانهای اولیه آنیل تحرک مرز را کاهش می دهد. لذا در این فولاد یک تابع وابسته به زمان جهت تحرک مرز دانه با توجه به رابطه نفوذ کروم نفوذ کروم ارائه و در مدل بکار رفت.