سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت
حسین عابدینی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

قسمت عمده خواص نهایی محصول در پلیمریزاسون امولسیونی توسط توزیع اندازه ذرات تعیین می گردد. خواصی نظیر خواص نوری، جریانی ، امتزاج پذیری، رفتار ویسکوالاستیک و رئولوژیکی به توزیع اندازه ذرات بستگی دارد. بنابراین شبیه سازی توزیع اندازه ذرات در فرایندهای امولسیون از اهمیت خاصی برخوردار است. سیستم مورد مطالعه کوپلیمریزاسیون امولسیومی وینیل استات – بوتیل اکریلات می باشد. برای پیش بینی توزیع اندازه ذرات ابتدا نیاز به مدلسازی دقیق می باشد. مدلهای توزیع اندازه ذرات با ساختار موازنه جمعیتی، در بر گیرنده پدیده هایه هسته زایی، رشد و انعقاد ذره می باشد. در این مقاله برای کوپلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات – بوتیل اکریلات معادله موازنه جمعیتی نسبت به متغیر شعاع ذرات گسسته گردیده است و سپس مجموعه معادلات دیفرانسیل عادی حاصل از گسسته سازی و موازنه جرم برای منومر و آغازگر معادلات جبری مربوط به محاسبات ترمودینامیکی با استفاده از نرم افزار MATLAB حل گردیده است.