سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سینا شامخی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق، گروه مهندسی پزشکی
محمدحسین میران بیگی –
محمد جواد ابوالحسنی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

چکیده:

در این تحقیق فرآیند تولید سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن در گوش، توسط مدلی الکتروآکوستیکی شبیه سازی شده است. محاسبات مدل در فضای حالت انجام و معادلات سخت دیفرانسیلی مدل به کمک روشهای انتگرال عددی در محیط Matlab حل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های کلینیکی، مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی صحت مدل، منحنی های زمان نهفتگی مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل قابلیت تولید سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن و شبیه سازی نارسایی های حلزون گوش را داشته و نتایج حاصل، گویای موفقیت نسبی مدل در امر شبیه سازی است.