سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس صیقلی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
فریدرضا بیگلری – استادیار بخش مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جوشکاری یکی از روشهای اصلی اتصال است که در کشتی سازی استفاده می شود. تنش های حرارتی پیچیده ای در طی انجام پروسه جوشکاری، به علت اعمال حرارت متمرکز، در قطعات تولید می گردد که پس از انجام عملیات جوشکاری، تنش های پس ماند و پیچیدگی در سیستم باقی می مانند. در این مقاله، تکنیک جوشکاری زیر پوردی تک پاسی با دو الکترود روی ورقه های فولادی معمولی به دو روش شبیه سازی شده است. تحقیقات بر روی پیچیدگی و تنشهای گذرا و باقیمانده ناشی از جوشکاری در سازه عرشه کشتی با دیواره نازک متمرکز شده است. این مقاله توسعه یک روش آنالیزی در زمینه تحلیل جوش پذیری را نشان می دهد. تحقیقات بر آنالیز المان محدود متکی است.