سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش باستانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت, دانشگاه صنعتی شریف, تهران, ایران
محمد معماری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت, دانشگاه صنعتی شریف, تهران, ایران

چکیده:

در این مقاله پارامترهای هیدرودینامیکی جت مایع- مایع از قبیل طول جت , قطر جت , قطر قطرات حاصل از جت برای جت متقارن در دو سیستم مایع – مایع, آب- بوتانول و آب-تولوئن توسط آنالیز CFD د مطالعه قرار گرفته است. معادلات حاکم بر این پدیده دو فازی توسط روش VOF بطور عددی حل شده است. تغییر اعداد بدون بعد از قبیل نسبت ویسکوزیته سیستم مایع- مایع, اعداد بدون بعد Fr ,We ,Re و غیره بروی طول بدون بعد جت و قطر قطرات بدون بعد توسط آنالیز CFD مورد بررسی قرار گرفته شده و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. با بررسی قطر قطرات بدون بعد نسبت به تغییر We چه بصورت آنالیز CFD و چه بصورت آزمایشگاهی, تغییرات خطی قطر قطرات بدون بعد نسبت به تغییر We مشاهده شده است .