سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پوریا گهرشناسان خراسانی – برق منطقه ای غرب
علی دیهیمی – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این مقاله با توجه به اهمیت پدیده فرورزونانس در سیستم های انتقال و توزیع در ابتدا شرح مختصری از این پدیده آورده شده است. در ادامه انواع مدل های معمول هسته ترانس های قدرت و رفتار مغناطیسی آنها تشریح شده و لزوم مدل سازی صحیح آنها با در نظر گرفتن ساختار هسته چند ستونه و کوپلینگ مغناطیسی بین فازها بیان شده است در این مقاله مدل ترانس نرم افزار MATLABب عنوان مدلی ناکارامد برای شبیه سازی پدیده فرورزونانس معرفی شده و به منظور مدل سازی دقیق این پدیده از مدل های توسعه یافته بر پایه اصل دوگانی مدارهای مغناطیسی استفاده شده است. در ادامه دو مدل هسته یکپارچه سه و پنج ستونه برای اولین بار در نرم افزار مطلب شبیه سازی شده و بمنظور اثباتدقت مدل های شبیه سازی شده، دقت نتایج با نتایج حاصل از تست های آزمایشگاهی مقایسه شده است. در نهایت شبیه سازی فرورزونانس توسط مدل ترانس ارائه شده و مدل ترانس نرم افزارMATLAB مقایسه شده و اختلاف فاحش بین نتایج، حاکی از ناکار آمدی مدل نرم افزارMATLAB می باشد.