سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامرضا زاهدی – مرکز شبیه سازی و هوش مصنوعی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه رازی کرمانشاه
زهره کرمی –

چکیده:

در این مقاله مدل یک شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان جذب سطحی معرفی شده است . با توجه به اینکه در اکثر مراجع و نشریات جذب سطحی اجزاء خالص و بصورت همدما آورده شده است ، در این تحقیق سعی شده جذب سطحی تک جزئی اتیلن و متان و جذب چند جزئی اتیلن – اتان و پروپان – اتیلن در حالت غیر همدما بررسی شود . جهت شبیه سازی از شبکه عصبی پیشرو استفاده شده است که بوسیله نرم افزار MATLAB7.1 انجام گرفته است . برای آموزش شبکه ، داده های تجربی مورد استفاده قرار گرفته اند . ارزیابی شبکه توسط مقایسه داده های واقعی و داده های پیش بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی و داده های حاصل از روابط تجربی انجام می شود . با توجه به نتایج ، درصد خطا برای جذب سطحی تک جزئی زیر ۲% و برای جذب سطحی چند جزئی بصورت میانگین حدود ۱۰% بدست آمده است که نسبت به نتایج حاصل از روابط تجربی نتایج بهتری است .